Artist in Residence


- ett samarbete med Gävle Konserthus

Från 1 januari 2007 leder världsmusikanten Ale Möller ett nytt och unikt samarbetsprojekt som Artist in Residence i Vara Konserthus och Gävle Konserthus. Tanken med projektet är att bli en kreativ utvecklingsmotor som skapar nya konsertformer som når nya publikgrupper. Turnéer ska genomföras i regionerna, men även nationellt och internationellt.

I projektet får Ale Möller två hemarenor och musiken får möjligheter att utvecklas i både nya och etablerade former, inte minst tillsammans med konserthusens övriga fasta ensembler, Gävle Symfoniorkester samt Bohuslän Big Band och VOX.