Frifot


Att kalla en svensk folkmusiktrio för världsstjärnor kanske kan tyckas övermaga, men när det gäller Lena Willemark, Ale Möller och Per Gudmundson som tillsammans utgör Frifot, ligger påståendet faktiskt inom det rimligas gränser. Såväl tillsammans, som på egen hand, och i andra konstellationer som Nordan-projektet, har dessa tre flyttat fram positionerna internationellt för en del av det svenska musiklivet som även här hemma allt som oftast får finna sig i att betraktas som marginell. Det talas sällan om folkmusik och folkmusikgrupper när den svenska musikexporten och dess framgångar diskuteras men faktum är att de tre i Frifot varit drivande bakom produktioner som under de senaste tio åren sålt i mer än sexsiffriga antal, i Europa, USA, Asien och Latinamerika. En tydlig bild av hur stor uppmärksamheten utomlands faktiskt har varit för den nya svenska folkmusikvågen är att det både ute i övriga Europa och i USA under det senaste åren etablerats festivaler helt dedikerade till svensk folkmusik.
Bland storheterna på den svenska folkmusikscenen intar Frifot en särskild position. Ända sedan gruppens bildande 1987 har Frifot varit främst bland de som verkar på den mer traditionella delen av denna scen. Inte alldeles märkligt med tanke på att Frifot består av tre av de mest färgstarka profilerna i den svenska folkmusiken. Allesammans med en djup förankring i traditionen, och allesammans drivna av en lust att omsätta dessa kunskaper i nuet och att föra den traditionella musiken vidare, att göra den tillgänglig för dagens publik och inte minst även för en publik utanför de vanliga folkmusikkretsarna.

 

Frifot består av:

ale möllerAle Möller
mandola, flöjter, harpa, sång

 

 

 

 

 

lena willemarkLena Willemark
sång, fiol, flöjt

En av våra stora sångerskor, stadigt förankrad i folkmusiken hemifrån Älvdalen i Dalarna. Dess skatt av egensinniga låtar och visor förvaltar hon både som fiolspelman och, framförallt, som en mycket personlig sångerska med ett uttryck som inte låter sig begränsas av genreetiketter. Lenas Willemarks betydelse som stilbildare och inspirationskälla för den nya generationen svenska folksångerskor går inte att överskatta.

 

per gudmundsonPer Gudmundson
fiol, säckpipa, sång

En av våra mest uppskattade och respekterade spelmän, på egen hand såväl som i olika konstellationer. Musikalisk hemvist är Rättvik vars rika fioltraditioner utgör grundton och inspirationskälla till en personlig
spelstil som beskrivits som på samma gång kraftfull och lyrisk. Per har också på ett avgörande sätt bidragit till att blåsa nytt liv i den svenska säckpipetraditionen. I juli 2006 mottog han Zornmärket i guld, en utmärkelse som utdelas till synnerligen framstående traditionsbärare.

Lyssna